Khi người dân mua, bán,… một mảnh đất thì sẽ tiến hành đăng ký để được ghi nhận vào hồ sơ địa chính. Vậy việc đăng ký đất đai này có bắt buộc không? Và những vấn đề như: Đăng ký ở đâu, thời hạn đăng ký bao lâu,… sẽ có trong bài viết dưới đây.

1. Đăng ký đất đai là gì?

Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính.

2. Đăng ký đất đai có bắt buộc không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì:

– Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý;

– Đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

3. Không đăng ký đất đai bị phạt bao nhiêu?

Các mức xử phạt đối với hành vi không đăng ký đất đai được quy định tại Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, cụ thể:

Hành vi

Mức phạt tiền

Không đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký.

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 05/1/2022 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày 05/1/2022 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Không thực hiện đăng ký biến động đất đai với trường hợp:

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

+ Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

+ Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

+ Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

+ Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

             Lưu ý: Mức xử phạt trên được áp dụng với vi phạm tại khu vực nông thôn; đối với vi phạm tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt với vi phạm tại khu vực nông thôn.

           Ngoài ra, người sử dụng đất còn phải tiến hành đăng ký đất đai theo đúng quy định.

4. Phân loại đăng ký đất đai

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, cụ thể như sau:

4.1. Đăng ký đất đai lần đầu                   

         Đăng ký đất đai lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

        – Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

        – Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

       – Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

       – Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

4.2. Đăng ký biến động đất đai

         Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

        – Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

        – Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

        – Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

        – Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

        – Chuyển mục đích sử dụng đất;

        – Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

        – Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

        – Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

       – Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

       – Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

       – Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

       – Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

5. Thời hạn đăng ký đất đai

        – Đối với các trường hợp sau thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động:

       + Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

      + Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

      + Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

      + Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

      + Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

       + Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

       – Đối với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

6. Hình thức đăng ký đất đai

         Việc thực hiện đăng ký đất đai có thể được thực hiện bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

7. Thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký đất đai

        Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính.

8. Đăng ký đất đai ở đâu?

       Người sử dụng đất tùy vào từng trường hợp mà có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất,…

       Trên đây là một số điều cần biết khi người dân muốn đăng ký đất đai, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mỗi lược like & share của các bạn là động lực giúp Nhà đất Hà Tiên cố gắng mỗi ngày.

#Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

———————————————————-

  • Trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC THỊNH HÀ TIÊN
  • Địa chỉ: Số 240 Mạc Thiên Tích, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
  • Điện thoại: 0934 889 188 – 0796 884 889
  • Website: https://nhadathatien.vn/

#Nhadathatien

#Phân_phối_bất_động_sản

#Bất_động_sản_cao_cấp

#NewVegas

#HaTienCentroria

#HaTienVeniceVillas

#Thành_Phố_Hà_Tiên

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Dự án so sánh

So sánh (0)