Theo thông báo số 810/TB-STNMT ngày 07/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ khai thác thông tin đất đai giữa Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
          Thực hiện nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12 năm 2020 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết về thi hành Luật đất đai. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng đất được lựa chọn địa điểm nhận hồ sơ và nhận kết quả đối với thủ tục đề nghị khai thác hồ sơ đất đai trong hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang thông báo đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân như sau:
         1. Kể từ ngày 10/10/2022 các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thể thực hiện khai thác hồ sơ đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bằng hình thức trực tuyến, truy cập vào trang wedsize: dichvucong.kiengiang.gov.vn hoặc lựa chọn nộp đề nghị tại Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có đất.
        2. Thông tin, địa điểm nộp đề nghị khai thác hồ sơ đất đai tổ chức, hộ gia đình, cá nhân như sau:
            2.1. #Hình_thức_thứ_nhất: Bằng hình thức trực tuyến, truy cập vào trang wedsize: dichvucong.kiengiang.gov.vn
            2.2. #Hình_thức_thứ_hai: Bằng hình thực nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, hồ sơ chuẩn bị gồm phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu (mẫu 01/PYC) nộp tại Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang (Số I A, Đường Lương Văn Can, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có đất
        Riêng Thành phố Phú Quốc và huyện Kiên Hải khai thác thông tin đất đai áp dụng theo Thông báo số 139/TB-STNMT ngày 16/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Vậy các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ khai thác thông tin đất đai thực hiện việc lựa chọn hình thức trực tuyến hoặc hình thức trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có đất.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Dự án so sánh

So sánh (0)