2 dự án tìm thấy
580 triệu VND/nền

3 Nền Liền Đường Lớn Khu TDC Bình San

Đường Thoại Ngọc Hầu, khu phố 5, phường Bình San, thành phố Hà Tiên
100 m²
Phước Thịnh
Các dự án
600 triệu VND/nền

Nền Kề Góc Đường Lê Lai (Khu Dân Cư Bình San)

Đường Lê Lai, khu phố 5, phường Bình San, thành phố Hà Tiên
100 m²
Phước Thịnh
Các dự án
580 triệu VND/nền

3 Nền Liền Đường Lớn Khu TDC Bình San

Đường Thoại Ngọc Hầu, khu phố 5, phường Bình San, thành phố Hà Tiên
100 m²
Phước Thịnh
Các dự án
600 triệu VND/nền

Nền Kề Góc Đường Lê Lai (Khu Dân Cư Bình San)

Đường Lê Lai, khu phố 5, phường Bình San, thành phố Hà Tiên
100 m²
Phước Thịnh
Các dự án