1. Do dự thảo Luật Đất đai bỏ khung giá đất Trước đây, Luật Đất đai quy định khung giá đất do Chính phủ ban hành định kỳ 05 năm 01 lần, căn cứ khung giá đất của Chính phủ, các tỉnh thành ban hành Bảng giá đất. Bảng giá đất này chính ...
Xem thêm
Tách thửa đất thổ cư, đất nông nghiệp là gì? Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì có thể hiểu tách thửa đất thổ cư, đất nông nghiệp là thủ tục phân chia quyền sử dụng đất và quyền sở hữu ...
Xem thêm
 Từ ngày 20/5/2023, 04 quy định mới về cấp sổ đỏ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành.Theo đó, 04 quy định mới về cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 20/5/2023 lần lượt là:Thủ tục cấp sổ đỏ onlineCụ ...
Xem thêm
  1. Không đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng đất Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng đất như sau:- Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ...
Xem thêm
1.Căn cứ pháp lýLuật Hôn nhân và gia đình năm 2014Bộ luật Dân sự năm 20152. Nội dung tư vấnChia thừa kế đối với tài sản là quyền sử dụng đất là một trong những câu hỏi nhiều lần được gửi đến hòm thư tư vấn pháp luật. Trên ...
Xem thêm
Hộ gia đình, cá nhân có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (tình trạng còn hiệu lực) thì ...
Xem thêm