Nhà đầu tư bất động sản đang đổ tiền vào đâu trong những tháng đầu năm? Nhiều nhà đầu tư bất động sản (BĐS) cũng cho biết, chiến lược mở rộng thị trường của nhiều doanh nghiệp BĐS là dịch chuyển sang các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt những ...
Xem thêm