Ngày 05 tháng 8 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định về việc thành lập KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG. Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang có diện tích 1.600ha, gồm 05 phường (Pháo Đài, Đông Hồ, Tô Châu, Bình San, Mỹ Đức). Đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được tổ chức thành các khu phi thuế quan, khu cửa khẩu quốc tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu hành chính, khu dân cư và các khu chức năng khác.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Dự án so sánh

So sánh (0)